لیست قیمت شیشه سکوریت

قیمت شیشه سکوریت

نوع شیشهقیمت - تومانواحد
شیشه سکوریت ۶ میل برنز درجه یک۴۴,۹۰۰متر مربع
شیشه سکوریت ۶ میل ساده درجه یک۳۷,۹۰۰متر مربع
شیشه سکوریت ۸ میل برنز درجه یک۵۹,۹۰۰متر مربع
شیشه سکوریت ۸ میل ساده درجه یک۴۴,۷۰۰متر مربع
شیشه سکوریت ۱۰ میل ساده درجه یک۴۹,۹۰۰متر مربع
شیشه سکوریت ۱۰ میل برنز درجه یک۶۹,۷۰۰متر مربع

 

قیمت شیشه سکوریت لمینت

نوع شیشهقطر شیشهقطر طلق PVBقیمت - تومانواحد
شیشه سکوریت لمینت طلق دار PVB ۰.۷۶ + ۳ + ۳ = ۶.۷۶ میلی متر۰.۷۶ میلی متر۲۹۳,۰۰۰متر مربع
۰.۷۶ + ۶ + ۳ = ۹.۷۶ میلی متر۰.۷۶ میلی متر۳۸۹,۰۰۰متر مربع
۱.۱ + ۳ + ۳ = ۷.۱ میلی متر۱.۱ میلی متر۳۴۵,۹۰۰متر مربع

 

لیست شیشه های سکوریت لمینت ۱۰ میل موجود

نوع شیشهضخامتواحد
رفلکس آبی کلاسیک بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس سبز بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس خاکستری بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس برنز بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس نقره ای بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس طلایی بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس سوپر سیلور بلژیک سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس سبز خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس آبی خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس دودی خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس طلایی خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس برنز خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس مسی خارجی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس آبی ایرانی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس آبی ایرانی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس سبز ایرانی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع
رفلکس نقره ای ایرانی سکوریت لمینت
۱۰ میلی مترمتر مربع

 

 

توضیحات
  • شیشه ها با ضمانت تحویل مشتریان داده می شود.
  • هزینه نصب و باربری به عهده خود خریدار می باشد.
  • در پروژه های بزرگتر قیمتهای فوق قابل مذاکره می باشند.
  • تعیین مقدار و قیمت یراق آلات مورد نیاز، پس از بازدید محل، انداه گیری و طراحی نقشه امکان پذیر می باشد.